Nieuws

Nieuws


Zó stimuleer je werkenden om zelf regie te nemen op hun loopbaan

20-10-2021

Een belangrijke randvoorwaarde voor duurzame inzetbaarheid, is dat werkenden zelf regie nemen, blijven nadenken over hun mogelijkheden en pro-actief stappen zetten om zich te ontwikkelen. Wat is eigen regie? Wat moet een organisatie doen om eigen regie te ontwikkelen? Waar te beginnen met eigen regie? Het antwoord op deze vragen vindt u in dit kennisdocument (SER, 2021).


Verandering van werkervaring en werkbeleving

14-07-2021

Het vele thuiswerken sinds het begin van de coronacrisis verandert de werkervaring en de werkbeleving. Zo zijn er indicaties dat werkenden zich zelfstandigen en autonomer voelen in hun werk. Tegelijkertijd lijken de werktevredenheid en het werkplezier af te nemen en lijken mensen zich minder verbonden te voelen met hun collega’s (SEO Economisch onderzoek, 2021).


Duurzame inzetbaarheid in NL

12-09-2018

Ook als het goed gaat in een bedrijf en er een laag ziekteverzuim is, kan er ruimte zijn voor verbetering. Hoeveel medewerkers zijn over drie tot vijf jaar nog steeds inzetbaar? Duurzame inzetbaarheid (DI) gaat verder dan enkel het voorkomen van ziekte. Ook vitaliteit en werkvermogen zijn een belangrijk aspect van duurzame inzetbaarheid (SER, 2009). Kort samengevat gaat duurzame inzetbaarheid over het in staat zijn om te werken (werkvermogen en gezondheid) en de motivatie om te werken (Van Vuuren, 2012).

lees meer


Inzetbaarheid van (oudere) medewerkers

11-07-2018

De gemiddelde leeftijd van medewerkers binnen organisaties stijgt. Enerzijds door de vergrijzing, anderzijds door de stijgende pensioenleeftijd. Hoe kan personeelsbeleid hier goed op inspelen? Er zijn diverse instrumenten en maatregelen beschikbaar om oudere medewerkers langer inzetbaar te houden. Welke daarvan zijn preventief of curatief in te zetten? En hoe kunnen deze op juiste wijze worden toegepast?

lees meer


 Het belang van duurzame inzetbaarheid

13-06-2018

De Nederlandse beroepsbevolking vergrijst door de toename van oudere medewerkers en de afname van jongere medewerkers. Duurzame inzetbaarheid (DI) is daardoor een steeds belangrijker onderwerp binnen bedrijven. Het speelt in op maatschappelijke, technologische en economische ontwikkelingen. Duurzame inzetbaarheid gaat niet alleen om gezondheidsmanagement of vitaliteit, maar ook om flexibiliteit, mobiliteit, cultuur en leiderschap.

lees meer